Câu hỏi ở một loài thực vật, gen a quy định thân cao trội hoàn toàn a3129 luyện thi đại học môn sinh

câu hỏi ở một loài thực vật, gen a quy định thân cao trội hoàn toàn a3129 luyện thi đại học môn sinh

Ở một loài thực vật, gen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen b quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. các cặp gen này nằm trên cùng một cặp nst. cho cây dị hợp tử hai cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả tròn:190 thân cao, quả dài: 440 thân thấp, quả tròn: 60 thân thấp, quả dài. cho biết không xẩy ra đột biến. tần số hoán vị gen là


12%

36%

Xem thêm: KDL-40R350C Specifications | Sony TH

24%

6%

Đáp án đúng: c

lời giải của luyện tập 247

lời giải chi tiết:

p: (aa,bb) xcâu hỏi ở một loài thực vật, gen a quy định thân cao trội hoàn toàn a3129 luyện thi đại học môn sinh

f1 : 310 cao,tròn : 190 cao, dài : 440 thấp, tròn : 60 thấp, dài

ó 31% cao,tròn : 19% cao, dài : 44% thấp, tròn : 6% thấp, dài

thấp dài aabb = 6%

Xem thêm: Tải Sách Luyện Siêu Trí Nhớ Từ Vựng Tiếng Anh (full Ebook + Audio) – Tài Liệu IELTS

vậy cây p thấp tròn phải có kiểu gen câu hỏi ở một loài thực vật, gen a quy định thân cao trội hoàn toàn a3129 luyện thi đại học môn sinhđể có thể cho giao tử ab

vậy cây p (aa,bb) cho giao tử ab =câu hỏi ở một loài thực vật, gen a quy định thân cao trội hoàn toàn a3129 luyện thi đại học môn sinh

=> cây (aa,bb) cho giao tử ab là giao tử mang gen hoán vị

=> tần số hoán vị gen là f =12 x 2 = 24%

=> Đáp án c

( * ) xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Nguồn: https://monanngon.net
Danh mục: Mẹo vặt

Viết một bình luận