10 kan jeg bede om at blive fyret Ideas

Contents

Below is information and knowledge on the topic kan jeg bede om at blive fyret gather and compiled by the monanngon.net team. Along with other related topics like: .

Opsigelse – hvis du bliver fyret

Står du med en opsigelse i hånden, så få tjekket, at alle regler er blevet overholdt, inden du skriver under. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening først – og gør det så hurtigt som muligt. Du kan have ret til en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke er sagligt begrundet, men ikke hvis du med din underskrift har erklæret dig enig i indholdet.

Husk hvis du bliver fyret!

1

Skriv kun under på, at du har modtaget opsigelsen

Skriv: Modtaget og dit navn på opsigelsen. Kontakt derefter straks din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, som vil guide dig videre.

2

Forlad ikke arbejdspladsen

Bliv på arbejdspladsen, selvom du er oprevet. Du må ikke forlade arbejdspladsen i arbejdstiden med mindre din leder tillader det eller beder dig om det. Ellers risikerer du at blive bortvist og miste din løn straks. Kan du ikke arbejde videre, så meld dig syg.

3

Fyringen skal være saglig

Din opsigelse skal være saglig. Hvis den ikke er saglig, kan du have ret til godtgørelse.

4

Pas på, hvad du siger offentligt

Selvom du bliver fyret, har du stadig samme pligt til loyalitet og tavshed som før. Er du i tvivl om, hvad du må ytre, så kontakt din lokale FOA-fagforening.

5

Jobsøgning i arbejdstiden

Som opsagt funktionær har du ret til at holde fri med løn til jobsøgning i såkaldt nødvendigt omfang. Det vil sige i det omfang, du ikke kan placere jobsamtaler og anden jobsøgning uden for din arbejdstid.

Du har ret til en begrundelse

Du har ret til en begrundelse, hvis du bliver fyret. Er begrundelsen ikke saglig, kan du gøre krav på en godtgørelse.

 • Læs mere om saglige begrundelser

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du bliver fyret, kan du have ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du som ansat med en offentlig overenskomst, eller du er ansat efter funktionærloven af en privat arbejdsgiver.

 • Du har ret til 1 månedsløn, der udbetales, når du fratræder, hvis du har været ansat uafbrudt i mere end 12 år.
 • Du har ret til 3 måneders løn, der udbetales samlet, når du fratræder, hvis du har været ansat uafbrudt i mere end 17 år.
 • Fratrædelsesgodtgørelse beskattes efter særlige regler med et bundfradrag på 8.000 kr.

Godtgørelse

Du kan have krav på en godtgørelse, hvis du er blevet fyret uden saglig grund. Derfor er det altid en god ide at få din opsigelse tjekket hos din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er blevet fyret. Hvis vi vurderer, at opsigelsen ikke er sagligt begrundet, fører vi sagen for dig.

Frigørelse fra ansættelsesforholdet

Hvis din arbejdsgiver afskediger dig, men ønsker, at du arbejder i opsigelsesperioden, vil det ofte være muligt at aftale, at du kan fratræde uden eller med kortere varsel, hvis du finder nyt arbejde.

Ferie i opsigelsesperioden

Din arbejdsgiver vil typisk foretrække, at du afholder så meget som muligt af den ferie, du har til gode, i opsigelsesperioden – uanset om du er blevet fyret, eller du selv har sagt op.

 • Læs mere om ferie i opsigelsesperioden

Hvad må du fortælle om din arbejdsplads?

Du har den samme loyalitetspligt, tavshedspligt og ytringsfrihed i opsigelsesperioden, som inden du blev fyret eller selv sagde op. Du kan altså ikke fortælle hvad som helst til hvem som helst, selvom din ansættelse snart er forbi.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Du er bedre beskyttet mod fyring, når du er gravid eller på barsel. Det gælder, uanset om du skal være eller lige er blevet mor, far eller medmor. Hvis du fyres under graviditet eller barsel, skal din arbejdsgiver nemlig dokumentere, at din fyring ikke har noget med dit fravær fra arbejdspladsen i forbindelse med graviditet og barsel at gøre. Det betyder, at der er såkaldt omvendt bevisbyrde.

  Læs mere om opsigelse, når du er gravid eller på orlov

 • Som udgangspunkt er sygdom det, man kalder lovligt forfald, men dit sygefravær kan være så langvarigt eller så hyppigt, at arbejdsgiveren kan afskedige dig, fordi dit fravær umuliggør en rimelig drift på arbejdspladsen.

  Læs mere om fyring under sygdom

 • Hvis du er blevet afskediget, kan FOA sommetider forhandle, at du fritstilles i opsigelsesperioden. Det betyder, at du får løn, men ikke skal arbejde i opsigelsesperioden.

  Læs mere om fritstilling

 • Hvis du bliver bortvist, er du afskediget med øjeblikkeligt varsel, og du mister din løn med det samme. Der skal derfor være en meget alvorlig grund til at bortvise dig. Er du offentligt ansat, har du dog krav på en såkaldt partshøring, og det er først, når partshøringsfristen er udløbet, at du står uden lønindkomst.

  Læs mere om bortvisning

 • Hvis din arbejdsgiver afskediger dig, men ønsker, at du arbejder i opsigelsesperioden, vil det ofte være muligt at aftale, at du kan fratræde uden varsel eller med kortere varsel, hvis du finder nyt arbejde.

 • På samme måde som din arbejdsgiver ikke må afskedige dig på grund af graviditet og barsel, så er der flere andre faktorer, som din arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle dig ud fra – og derfor heller ikke fyre dig på grund af:

  • Køn
  • Race
  • Hudfarve
  • National, social eller etnisk oprindelse
  • Handicap
  • Seksuel orientering
  • Politisk overbevisning 
  • Religion
  • Alder

  Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling, hvis du føler dig forskelsbehandlet – også hvis det er i forbindelse med en afskedigelse.

 • Du kan godt fyres, mens du holder ferie eller holder en fridag. Du er altså ikke særligt beskyttet mod fyring, fordi du er på ferie eller holder fri. Det kan være svært for din arbejdsgiver at være sikker på, at du modtager almindelig eller anbefalet post, hvis du fx er bortrejst. Men din arbejdsgiver kan vælge at sende dig en opsigelse med digital post og vil dermed være i stand til at dokumentere, hvornår opsigelsen er leveret til dig.

 • Hvis du er blevet sagt op, kan du vælge selv at sige op i opsigelsesperioden, for eksempel hvis du har fået nyt job. Det hedder at kontraopsige. Hvis du kontraopsiger, skal du være opmærksom på, at du kan miste visse fordele, du måske har forhandlet dig til i forbindelse med din fyring. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl.

Vælg overenskomst:

1

Vær opmærksom på, om regler og proces omkring afskedigelsen er blevet overholdt

2

Kontakt FOA-afdelingen og informer om situationen

3

Støt medlemmet og informer om de forskellige muligheder, der er for at komme videre

4

Informer medlemmet om, at det er en god ide at kontakte den lokale FOA-afdeling for rådgivning og hjælp

5

Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation

Overenskomster, love og aftaler

Mere inspiration

Her hjalp FOA

Extra Information About kan jeg bede om at blive fyret That You May Find Interested

If the information we provide above is not enough, you may find more below here.

hvis du bliver fyret – Opsigelse – FOA

hvis du bliver fyret - Opsigelse - FOA

 • Author: foa.dk

 • Rating: 5⭐ (972629 rating)

 • Highest Rate: 5⭐

 • Lowest Rate: 2⭐

 • Sumary: Hvis du bliver fyret, skal du være særligt opmærksom på, at arbejdsgiveren skal have en saglig grund din opsigelse/afskedigelse.

 • Matching Result: Hvis du bliver fyret, skal du være særligt opmærksom på, at arbejdsgiveren skal have en saglig grund din opsigelse/afskedigelse.

 • Intro: Opsigelse – hvis du bliver fyret Står du med en opsigelse i hånden, så få tjekket, at alle regler er blevet overholdt, inden du skriver under. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening først – og gør det så hurtigt som muligt. Du kan have ret til en godtgørelse,…
 • Source: https://www.foa.dk/raad-regler/opsigelse-afskedigelse/fyret

Opsigelse og afskedigelse – regler og rettigheder – FOA

Opsigelse og afskedigelse - regler og rettigheder - FOA

 • Author: foa.dk

 • Rating: 5⭐ (972629 rating)

 • Highest Rate: 5⭐

 • Lowest Rate: 2⭐

 • Sumary: Ved en afskedigelse eller opsigelse er der en række regler, som du og din arbejdsgiver skal overholde.

 • Matching Result: Ved en opsigelse er der en række regler, som du og din arbejdsgiver skal overholde. Det gælder både, hvis du bliver fyret, og hvis du selv ønsker at forlade dit …

 • Intro: Opsigelse og afskedigelse Ved en opsigelse er der en række regler, som du og din arbejdsgiver skal overholde. Det gælder både, hvis du bliver fyret, og hvis du selv ønsker at forlade dit job. Vælg situation Bliv medlem af FOA Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening…
 • Source: https://www.foa.dk/raad-regler/opsigelse-afskedigelse

7 råd og rettigheder du skal kende, hvis du bliver fyret

7 råd og rettigheder du skal kende, hvis du bliver fyret

 • Author: fagbladetfoa.dk

 • Rating: 5⭐ (972629 rating)

 • Highest Rate: 5⭐

 • Lowest Rate: 2⭐

 • Sumary: Inden uheldet er ude, og du står med en fyreseddel i hånden, er der et par ting, du bør være opmærksom på.

 • Matching Result: Din fyring skal have en saglig begrundelse, før den gælder. Det kan være for eksempel nedskæringer eller omstruktureringer på arbejdspladsen. H …

 • Intro: 7 råd og rettigheder du skal kende, hvis du bliver fyret Rettet 24.08.2018 Hver anden dansker vil i løbet af livet opleve at blive fyret. Det viser en undersøgelse fra Djøf. Læs med her, så du er forberedt, hvis det skulle ske for dig. 1. Hvad skal du gøre, det…
 • Source: https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2018/08/22/7-raad-og-rettigheder-du-skal-kende-hvis-du-bliver-fyret

Her er dine rettigheder, hvis du bliver fyret – IDA

Her er dine rettigheder, hvis du bliver fyret - IDA

 • Author: ida.dk

 • Rating: 5⭐ (972629 rating)

 • Highest Rate: 5⭐

 • Lowest Rate: 2⭐

 • Sumary: Hvornår kan din arbejdsgiver fyre dig? Hvor langt er dit opsigelsesvarsel? Og har du ret til at blive fritstillet? Få styr på dine rettigheder her.

 • Matching Result: Hvad skal der stå i opsigelsen, hvis jeg bliver fyret?Link kopieret … Som privatansat kan du både blive fyret mundtligt og skriftlig, men arbejdsgiveren vil …

 • Intro: Her er dine rettigheder, hvis du bliver fyretHvornår kan din arbejdsgiver fyre dig? Hvor langt er dit opsigelsesvarsel? Og har du ret til at blive fritstillet? Her kan du læse mere om dine rettigheder, hvis du bliver fyret, og hvordan IDA kan hjælpe dig.Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver…
 • Source: https://ida.dk/raad-og-karriere/opsigelse/her-er-dine-rettigheder-hvis-du-bliver-fyret

Jeg er blevet fyret, hvad er mine rettigheder? – Opsigelse – 3F

Jeg er blevet fyret, hvad er mine rettigheder? - Opsigelse - 3F

 • Author: 3f.dk

 • Rating: 5⭐ (972629 rating)

 • Highest Rate: 5⭐

 • Lowest Rate: 2⭐

 • Sumary: Bliver du fyret, skal din arbejdsgiver kunne begrunde din opsigelse – helst skriftligt. Læs mere her og få et overblik over dine rettigheder.

 • Matching Result: Det kan være en hård omgang at blive fyret, uanset hvordan det er sket. Der sker mange ting på meget kort tid. Heldigvis kan 3F hjælpe dig med overblikket og …

 • Intro: Opsigelse| Jeg er blevet fyret, hvad er mine rettigheder? – 3F Opsigelse Fyret – hvad skal jeg gøre? Her kan du få overblikket over alle dine rettigheder og muligheder, hvis du er blevet fyret fra dit job. Du kan også se, hvilke opsigelsesvarsler der gælder for dig, og hvordan du…
 • Source: https://www.3f.dk/find-svar/opsigelse/fyret-hvad-skal-jeg-goere

Vi hjælper dig videre, hvis du er blevet fyret – Det Faglige Hus

Vi hjælper dig videre, hvis du er blevet fyret - Det Faglige Hus

 • Author: detfagligehus.dk

 • Rating: 5⭐ (972629 rating)

 • Highest Rate: 5⭐

 • Lowest Rate: 2⭐

 • Sumary: Hvis du er blevet fyret, kan vi allerede nu hjælpe dig på vej videre til dit næste job, inden du når at blive ledig.

 • Matching Result: En fyring kommer som et chok for de fleste, men en fyreseddel kan blive et positivt vendepunkt i dit liv, fordi du får chancen for at udforske nye …

 • Intro: Vi hjælper dig videre, hvis du er blevet fyret Er du blevet opsagt, er det vigtigt, at du planlægger din fremtidige jobsituation allerede i opsigelsesperioden, og før du bliver ledig. Vi er klar til at hjælpe dig.En fyring kommer som et chok for de fleste, men en fyreseddel kan blive…
 • Source: https://www.detfagligehus.dk/faa-hjaelp/loenmodtager/i-arbejde/opsigelse/vi-hjaelper-dig-videre-hvis-du-er-blevet-opsagt/

Hvordan bliver jeg fritstillet? – Det Faglige Hus

Hvordan bliver jeg fritstillet? - Det Faglige Hus

 • Author: detfagligehus.dk

 • Rating: 5⭐ (972629 rating)

 • Highest Rate: 5⭐

 • Lowest Rate: 2⭐

 • Sumary: Det kan være svært at møde på arbejde i en opsigelsesperiode, men det er din arbejdsgivers beslutning, om du kan blive fritstillet. Se videoguide.

 • Matching Result: Det kan være svært at møde på arbejde i en opsigelsesperiode, men det er din arbejdsgivers beslutning, om du kan blive fritstillet.

 • Intro: Hvordan bliver jeg fritstillet? Det kan være svært at møde på arbejde i en opsigelsesperiode, men det er din arbejdsgivers beslutning, om du kan blive fritstillet. Du kan altså ikke forlange at blive fristillet, og du har heller ikke krav på at blive det. Det er typisk ledende medarbejdere, sælgere,…
 • Source: https://www.detfagligehus.dk/spoergsmaal-og-svar/ophoer-af-job/hvordan-bliver-jeg-fritstillet/

Overvejer du en fratrædelsesaftale? | Lederne hjælper dig

Overvejer du en fratrædelsesaftale? | Lederne hjælper dig

 • Author: lederne.dk

 • Rating: 5⭐ (972629 rating)

 • Highest Rate: 5⭐

 • Lowest Rate: 2⭐

 • Sumary: Vil du indgå en fratrædelsesaftale? Få et overblik over dine vilkår og fratrædelsesgodtgørelse med Lederne, inden du underskriver din fratrædelsesaftale.

 • Matching Result: Hvis du forventer at blive afskediget, er en fratrædelsesaftale et godt alternativ til en opsigelse. Det er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, …

 • Intro: Overvejer du en fratrædelsesaftale? | Lederne hjælper dig Hvis du forventer at blive afskediget, er en fratrædelsesaftale et godt alternativ til en opsigelse. Det er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der fungerer som erstatning for en normal opsigelse. Ønsker du at indgå en fratrædelsesaftale, bør du som minimum sikre…
 • Source: https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/ansaettelsesvilkaar/opsigelse/fratraedelsesaftale

Frequently Asked Questions About kan jeg bede om at blive fyret

If you have questions that need to be answered about the topic kan jeg bede om at blive fyret, then this section may help you solve it.

Can one decide to live in fear?

As a private employee, you have the option of being both literate and skriftly, but if you are employed by an organization, the opsigelse will always be written.

Can one decide to live a fritstillet?

You cannot always expect to be “fritstillet”; rather, “fritstilling” is the legal term for when your employer refuses permission for you to use your employment power during the period of employment.

What factors affect being opsagt and fired?

Det er ogs muligt at dig og arbejdsgiver i fllesskab aftaler din opsigelses – en skaldt fratrdelsesaftale.

What should one do in order to be safe?

Fyringen can also be legitimately grounded in circumstances that have you moving to your place of employment. b>A legitimate basis for a fyring that has you moving to your place of employment can be:/b>

 1. Nedskæringer på arbejdspladsen.
 2. Besparelser og rationaliseringer.
 3. Organisationsændringer og omstruktureringer.

Can one discover a candidate through opsigelse?

If you have a legally recognized “gyldig ground” for seeking employment or for applying for a job from the Job Center, you may be able to file a claim; however, it is always your morning supervisor who determines whether your reason for seeking employment or for applying for a job qualifies as a “gyldig ground.”

Who will be fired first?

Danish employment opportunities tend to emphasize talent, but the reality is that if you are just starting out, you have a very good chance of wanting to be fired.

What are the risks associated with being fyret and fritstilet?

If you have been disqualified, your employer may decide to fritstille you; however, if you have been fritstilled, you must continue to be unemployed during the period of opsigelses.

Can one communicate when they are exhausted?

Det er din egen lge, der afgr, om du kan eller skal vre sygemeldt in din opsigelsesperiode. Du er syg, nr du er uarbejdsdygtig p grund af egen sygdom, som ikke er selvforskyldt.

Can my chef cook for me?

Nedskringers, omlgnings, omstruktureringer og almindelige besparelser er altid saglig grund til at afskedige én eller flere medarbejdere. It is not necessary to be on the fallout’s edge.

Is it preferable to be frozen or to stand up?

If you have a lengthy opsigelsesvarsel, it may be a good idea for you to focus on being said op rather than trying to sige op yourself. There are typically more months before a decision is made. You can be said op even though you have been sygemeldt.

How dangerously can one be injured?

If you adhere to the strict 120-day rule, you may, once certain conditions are met, terminate your employment with a minimum of 120 days’ notice if necessary. If your employer wishes to abstain from the 120-day rule, this must be clearly stated in your application.

How many men are left after fyring?

In the second sentence of functionarian law, it is stated that a worker who is terminated after having been employed for at least 12 years has moved to a fratrodelisesgodtgrelse. If you have been employed for at least 17 years, the godtgrelse is at three months.

Can one survive without a weapon?

If an answer is to be given, it must first be determined what the answer’s begrundelse is. If an answer is to be given, it must be determined what the answer’s begrundelse is. If an answer is to be given, it must be determined what the answer is.

What does it cost to fire a manager?

When using specialist- or leadership stilling, the cost can range from 50% to several hundred percent. For ordinary stilling, the cost is equivalent to one-third of an annual salary.

What are acceptable phrases?

sygdom in 3,9% of the total working day. Men work 3,0% of the time. Women in the 30-39 age group have the highest sygefravur at 4,5 percent of the total working day. Age groups 18-29 and 40-49 are below average with 3,8% and 50-59 and 60+ have 4,1% of the total working day.

Where is one for more good?

You may be subject to the 120-day rule as a private applicant and may also be eligible for a reduced rate of interest if you have accrued 120 sygedages in the previous 12 months. You may also be eligible for a long-term sygemelding as an applicant for a government contract, provided that there is adequate documentation.

How long can one be affected by stress?

It depends on the individual how long a sygemelding due to stress will last, and there is no set time limit on how long you can remain sygemelded. Many people report that it takes longer than they anticipated before they can return to their jobs after becoming stressed.

Share this post